Cement smuts.

Cement smuts. Hur bestämmer du om betonguppfarten ska repareras eller bytas ut i vinter?

Cement smuts. Vintersäsongen kan ge magiska snölandskap med sig; Men kyla utgör också en fara. Detta gäller särskilt betonguppfarten. Även om den är mycket robust kan den skadas under en tidsperiod på grund av intag av is, regn med snö, snö och lera. Is kan vara särskilt hänsynslös för vissa uppfart. När du bestämmer dig för om du ska renovera eller byta ut uppfarten efter vinterstormen måste du känna igen följande skyltar för att avgöra vilken åtgärd du ska vidta.

Cement smuts. Tecken på skador att vara försiktig med:

Att veta hur allvarlig skadan på betonguppfarten är kräver att man förstår hur den skadade uppfarten egentligen ser ut. Det mest uppenbara varningsskylten är stora eller små sprickor på uppfartytan. Dessa sprickor kan expandera och fördjupas om du tidigare har använt snösmältningskemikalier på uppfarten. Sprickorna kan också fördjupa sig i befintliga sprickor på grund av inträngande vatten från den smälta snön. När temperaturen sjunker och vattnet fryser igen expanderar isen, vilket gör sprickor ännu bredare. Snöskovlar i metall kan också skada uppfarten medan du rensar lös asfalt såvida du inte är försiktig.

En annan vanlig inkörningsbrist att tänka på är nedsänkta ytor eller skiljeväggar. Såvida inte jorden har förberetts ordentligt kommer betong inte att ha tillräckligt stöd och kommer att utsättas för nedsänkning. Utan ordentligt stöd och utan närvaron av snö / is kan även en robust betong spricka.

Cement smuts. Bedöma skador

Det är viktigt att komma ihåg att varje enskilt fall är annorlunda och kräver ett annat tillvägagångssätt. Det finns dock en anledning att sprickor eller gropar som är större än 2 tum ska bytas ut, och de mindre bristerna bör korrigeras genom att byta ut ytan. Du måste också överväga åldern på din uppfart. Ålder kan vara den avgörande faktorn för känslighet för skador och bör beaktas vid bedömning av skador som inte bara har inträffat under vintersäsongen. De yngre uppfarter som redan spricker kommer med stor sannolikhet att fortsätta att skilja sig eftersom de trodde att de hade installerats felaktigt och bör inspekteras omedelbart för reparation.

Cement smuts. Reparera eller byta ut?

Det viktigaste är att det är svårt att avgöra om det är bäst att reparera eller byta ut betongen. Även om det finns grundläggande tecken och anvisningar att följa, är det alltid bättre att få en åsikt från en betrodd och erfaren källa. Medan vissa brister och skador kan se små utifrån, kan det finnas en större källa till problem som inte märks på ytan. Oavsett vad du bestämmer kommer ditt spel att vara särskilt fördelaktigt och du kommer att vara beredd för hela säsongen.

Och hur är det med torkade betongslöjor?

Medan uppfarten ändras kan betongslöjor skapas av färsk betong. Element som fönster, garageportar, ytterdörrar, entrégrindar eller bilen som står bredvid dem kan också smutsas med cement. Torkat cement är svårt att ta bort. Betong fastnar på ytan och är mycket svårt att ta bort manuellt. Kemikalier krävs för att ta bort torkad betong. För att lösa det bör respektive yta doppas med den vätska som är avsedd för den. Var försiktig med vätskor som innehåller saltsyra och andra kaustinsyror och ämnen. Försök att mekaniskt avlägsna torkat cement kan vara smärtsamma. Den som försöker mekaniskt ta bort torkad betongmåste förvänta sig repor på respektive yta. Vid borttagning av torkad betong är faktumet att färg avlägsnas med betong också problematiskt så långt det har lagt sig på den målade ytan. Det säger sig självt att det finns vätskor på marknaden som BETOFF som är säkra för målade ytor. Åldern på den torkade betongen måste dock beaktas. Betongborttagaren BETOFF arbetar på färsk betong.

Ta bort torkad betong utan risk för att skada ytan. BETOFF betonglösare är perfekt för att klara den här uppgiften.

Cement smuts.
Betoff-BIO-Plus flytande innovation 2021!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *