Zwroty i reklamacje:
Reklamację płynu zakupionego w sklepie internetowym betoff.eu można składać wyłącznie drogą mailową, na adres: betoff@betoff.eu. Prosimy o podanie numeru zamówienia wygenerowanego w momencie zakupu oraz uzasadnienie wyboru zwrócić produkt.

Produkt musi być fabrycznie zaplombowany. Po zwróceniu produktu do nas zostanie on zweryfikowany i wtedy, jeśli nakrętka nie jest uszkodzona, zwrócimy kwotę, za jaką produkt został zakupiony. Klientowi przysługuje prawo zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W pierwszej kolejności skarga zostanie odczytana i rozpatrzona pod względem merytorycznym. Zostanie wówczas sporządzony formularz zawierający Twoje dane oraz powód reklamacji, który podasz w przesłanym do nas mailu. Klient otrzyma e-mail zwrotny z wypełnionym formularzem do podpisania i odesłania.