Odstraňte cementové skvrny z dlažby. Vše, co potřebujete vědět o betonu

Odstraňte betonový závoj. Vše, co potřebujete vědět o betonu

Cementové skvrny. Beton je všudypřítomný stavební materiál, který se skládá z cementu, hustého a jemného kameniva a vody. Dodává se v mnoha různých formách, od suché předsměsi, která se prodává v pytlích, až po hotovou směs, která je z továrny dodávána kamionem. Mohou být formovány na místě nebo dodávány jako prefabrikované nosníky a podobné konstrukce. Jako technický materiál se vyznačuje vysokou pevností v tlaku, nízkou pevností v tahu a vysokou požární odolností. Je to jeden z nejekonomičtějších stavebních materiálů, který existuje, a někteří dodavatelé jsou kvalifikovaní v přípravných a aplikačních procesech. V tomto článku přezkoumáme některé základy betonu a stručně probereme některé typické formy, ve kterých se používá.

Odstraňte cementové skvrny z dlažby. Síla

Pevnost v betonu závisí na kvalitě cementu, síle a rozkladu použitého kameniva a množství vody ve směsi. Metody následného ošetření také hrají zásadní roli v síle, kterou beton vyvíjí. Portlandský cement, směs uhličitanů vápna (vápenec, křída nebo slín) a jílu, je k dispozici v různých typech v závislosti na aplikaci a je považován za jediný cement vhodný pro železobeton, beton pod zatížením a beton pod vodou. Kamenivo je obvykle písek, štěrk nebo kámen a poměr jemného a hrubého materiálu závisí na maximální velikosti zrna. Tzv. Návrhová směs určuje vhodné množství cementu, vody a kameniva na základě očekávaných podmínek (jako je vystavení mrazu a mořské vodě atd.). a zamýšlené použití (např. obrubníky nebo značky). Voda má nepříznivý vliv na konečnou pevnost betonu a jejím účelem je používat co nejméně vody, aniž by to ovlivnilo zpracovatelnost směsi. Zpracovatelnost betonu je obecně určena takzvanou zkouškou pádem, při které se používá kuželovitý tvar 12 a 8 palců. na základně, v průměru 4 palce nahoře, která je vyplněna betonem a poté odtáhnuta. Sklon měří vzdálenost, ve které se beton odděluje od původně omezené výšky. Povolené rozsahy se liší v závislosti na aplikaci; pro podlahové panely 1-4 palce. je považováno za přijatelné. Pád přes 7 palců obvykle znamená beton s nízkou pevností. 

ACI poskytuje tabulková data pro poměry cementu k vodě pro různé struktury v různých prostředích, navíc k tabulkovým hmotnostním množstvím materiálu pro různé velikosti agregátů. Beton je instalován ve formách, často vyrobených ze surového dřeva, překližky nebo oceli, s dalšími dostupnými materiály. Obvykle se umisťuje na skluzavky nebo vozíky, ale lze jej také čerpat nebo dodávat s trubkou. Ve formách se beton protřepává nebo zpracovává ručně, aby se zajistilo rovnoměrné usazování ve výztuži a kolem něj. Dokončování desek, chodníků atd. Provádí se pomocí různých ručních nebo elektrických hladítek. Část betonu je leštěná. Vytvrzování betonu, které spočívá v udržování vlhkosti po dobu asi sedmi dnů a nejméně tří dnů nad 50 ° F obvykle trvá asi měsíc, než materiál dosáhne své plné síly. Během instalace mohou být odebrány vzorky a po vytvrzení testovány, aby byla zajištěna pevnost instalovaného betonu. Je k dispozici návod, kdy formuláře vymazat.

Odstraňte cementové skvrny z dlažby. Chemické rozpouštění betonu

Suchý beton lze rozpouštět pouze speciálními chemikáliemi. Jednou z nejpopulárnějších specifikací, která rozpustí zaschlé betonové nebo cementové skvrny na dlaždicích nebo vozidlech přepravujících beton, je kyselina chlorovodíková. Jeho použití má ale také několik nevýhod. Kyselina chlorovodíková, která rozpouští beton, může poškodit keramické dlaždice, plasty, dřevo, hliník, pryžové prvky nebo zinek. Kyselina chlorovodíková, která rozpouští beton, může poškodit keramické dlaždice, plasty, dřevo, hliník, pryžové prvky nebo zinek. Proto se použití kyseliny chlorovodíkové jako konkrétního rozpouštědla nedoporučuje. Novinkou roku 2020 jsou kapaliny na bázi solí získaných z kyseliny chlorovodíkové. Oddělené toxiny, žádné korozivní vlastnosti a rychlost rozpouštění betonu nejsou hlavními výhodami takové kapaliny. Jediným produktem tohoto druhu, který je k dispozici na německém trhu, je naše tekutina BETOFF

Je až třikrát silnější než jiné kapaliny na odstraňování skvrn od betonu! Kromě toho má náš odstraňovač cementového filmu (odstranit cementový film) penetrační vlastnosti. Jiné kapaliny odstraňují vysychání betonu na povrchu, což prodlužuje dobu potřebnou k odstranění betonu ve vrstvách. Naše kapalina BETOFF zkracuje pracovní dobu, rychle rozpouští beton a nemusí být znovu nanášena jen proto, že proniká do betonu, proniká do něj a úplně ho rozpouští. je naše BETOFF kapalina. Je až třikrát silnější než jiné kapaliny na odstraňování skvrn od betonu!

Odstraňte cementové skvrny z dlažby. Druhy a příměsi

Cement je k dispozici jako čistý portlandský cement (typ 1), typ s nižší teplotou (typ 2), typ s počáteční pevností (typ 3) a typ s nízkou teplotou (typ 4). Přísady se přidávají do betonu (nebo cementu) za účelem zlepšení určitých vlastností. Nejdůležitější z nich jsou látky unášející vzduch, které ve směsi vytvářejí malé bubliny a významně zlepšují schopnost betonu odolat cyklům zmrazení / rozmrazení. Urychlovače, jako je chlorid vápenatý, rychlé vytvrzení a rozvoj síly. 

Uvolňovací prostředky mají opačný účinek a používají se v horkém počasí. Dalšími přísadami jsou přísady, které snižují smršťování nebo krvácení, a přísady, které zlepšují odolnost proti vodě nebo chemikáliím. Někdy se do portlandských cementových směsí přidávají polymery, vyrábět betony s vysokými adhezivními vlastnostmi a nízkou propustností. K výrobě LWC nebo lehkého betonu se používají různé způsoby snižování hmotnosti betonu. Tento materiál se používá pro požární odolnost, příčky atd. Někdy se používají lehčí agregáty, stejně jako metody, které vytvářejí dutiny v materiálu, což vede k buňkám. Tyto materiály se někdy používají pro své izolační vlastnosti. Z technického hlediska má pojem „beton“ poněkud širší definici, která zahrnuje všechny minerální agregáty smíchané s pojivy. 

To znamená, že jednoduše asfaltový beton nebo bitumenový beton je to, co průměrný člověk nazývá asfalt. 

Odstraňte cementové skvrny z dlažby. Železobeton

Beton má vysokou pevnost v tlaku, ale nízkou pevnost v tahu – jen asi 8% pevnosti v tlaku. Ocel se používá jako mechanismus přenosu napětí u vodorovných nosníků, podlah a sloupů. Přidáním výztuže a síťoviny k tvarům před nalitím betonu se beton a ocel mohou stát monolitickými, což výrazně zvyšuje pevnost v tahových oblastech. Další způsob vyztužení, předpětí, používá ocel k vyvíjení tlaku na beton před nebo po nalití betonu. Ocel uvádí beton do stálého tlakového stavu, takže jakákoli tahová zatížení snižují pouze tlakové síly a materiál se nemůže dostat do stavu napětí. 

Předpjatý beton je umístěn kolem ocelových pásů, které byly napnuty mezi kotvami, který je zaujatý Jakmile beton zatuhne, kotvy se uvolní a napětí v pásech se uvolní působením tlaku na beton. Předpjatý beton pod napětím vede prameny trubkami dříve vloženými do betonu. Pásy se napnou poté, co beton ztuhne, čímž se beton vrátí do trvalého stlačení. Trubky jsou obvykle vyplněny maltou. Sekundární napětí lze aplikovat v továrně nebo na staveništi.

Odstraňte cementové skvrny z dlažby. Prefabrikované betonové díly

Mnoho architektonických a strukturálních tvarů je k dispozici jako hotové výrobky. K dispozici jsou také CMU nebo betonové stěnové prvky. Lze objednat i nestandardní prefabrikované betonové prvky. Betonové nosníky mají obvykle jednu ze tří forem: skříňové nosníky, obrácené T-nosníky a L-nosníky. Typické rozměrové rozsahy pro tyto komponenty jsou 16-40 palců hluboké a 12-24 palců široké. Obvykle platí poměr 10: 1 až 20: 1. Některé svazky jsou vyráběny jako obrácený dvojitý Ts. Nosníky mohou být předpjaté, tyčové nebo síťové výztuže nebo kombinací metod vyztužení. Prefabrikované sloupy, podlahy, střechy atd. Jsou snadno přístupné a jsou také široce používány. Prefabrikované podlahové desky se staly populární v některých obytných budovách.

Odstraňte betonový závoj. Stříkaný beton

Tato metoda aplikace betonu využívá pneumatické systémy ke stříkání mokrého nebo suchého betonu na svislé a horní povrchy, které byly dříve často vybaveny výztužnými formami. Tato technika je populární při stavbě bazénů, ale používá se také v průmyslových aplikacích, jako je např B. ostění tunelů, zakřivené konstrukce stěn, stabilizace svahu atd. Termíny jsou obecně považovány za synonyma, ačkoli G-Unit je do určité míry omezen na suchý proces, což umožňuje zpracovateli určit množství vypouštěné vody, a proto pevnostní kontrola betonu.

Odstraňte betonový závoj. souhrn 

Tento článek popisuje vše, co potřebujete vědět o odstraňování cementových skvrn . Pro více informací o našich produktech BETOFF nám zavolejte nebo nám pošlete zprávu. Podívejte se na naše produkty na domovské stránce nebo navštivte náš kanál YouTube. Pokud chcete ze zaschlého betonu odstranit nečistoty, naše výrobky vám pomohou. Rychle a efektivně odstraní všechny cementové skvrny . Pro citlivé a relativně čerstvé znečištění doporučujeme produkt s názvem BETOFF-BIO, který je založen na biologicky odbouratelných přísadách.

Samozřejmě nemůžete vždy odstranit všechny různé cementové skvrny z dlaždic, oken, stěn nebo podlah domácími prostředky. Na internetu existuje mnoho různých tipů pro odstraňování cementových skvrn a úniků, ale ne všechny triky pro odstraňování cementových skvrn jsou účinné. Prosím, nebojte se! Existuje dobrý a osvědčený prací prostředek, který rychle odstraní cementové skvrny. Speciální čištění, jako jsou omítky, vápno a cementové skvrny na dlažební kameny, malta z obkladů, cementové skvrny na obnaženém kamenivu – to pro náš BETOFF-BIO není žádný problém.

Čistit cement z dlažby? Čištění skvrn na betonové dlažbě nebo dlažebních kostkách?

Odstranění skvrn od betonu nebo cementu? Na dlažebních kamenech jsou vždy cementové skvrny. Cementové skvrny na dlažebních kamenech se odstraňují poměrně obtížně. S BETOFF-BIO jsou všechny betonové skvrny rychle odstraněny. Skvrny od betonu lze odstranit opravdu rychle a levně. Najdete u nás vždy několik tipů na čištění cementových postřikovačů a odstraňování betonových skvrn? 

cementové skvrny
Betoff je kapalina, která také odstraňuje zaschlý beton z chodníků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *