Veebisaidi privaatsuspoliitika. https://betoff.eu

  1. Üldine informatsioon

Käesolev privaatsuspoliitika sätestab reeglid Kasutajate poolt esitatud isikuandmete töötlemiseks ja kaitsmiseks seoses veebisaidi kaudu müügiteenuste kasutamisega.

  1. Veebisaidil sisalduvate isikuandmete haldaja on

Innovachem Krystian Grzyb istmega ul. Sarmacka 21/8 Varssavi Euroopa maksunumber PL7621764306

Meile usaldatud andmete turvalisuse tagamiseks oleme välja töötanud ettevõttesisesed protseduurid ja soovitused, et vältida andmete volitamata isikutele kättesaadavaks tegemist. Kontrollime nende rakendamist ja kontrollime pidevalt nende vastavust asjakohastele õigusaktidele – isikuandmete kaitse seadusele, elektroonilisel teel teenuste osutamise seadusele, aga ka kõikvõimalikele rakendusaktidele ja ühenduse õigusaktidele.

Isikuandmeid töödeldakse Kasutaja väljendatud nõusoleku alusel ning juhtudel, kui seadus volitab haldajat isikuandmeid töötlema seadusesätete alusel või täitma poolte vahel sõlmitud lepingut.

Veebisait täidab kasutajate ja nende käitumise kohta teabe hankimise funktsioone järgmisel viisil:

  1. För att säkerställa säkerheten för de uppgifter som anförtros oss har vi utvecklat interna rutiner och rekommendationer för att förhindra att data görs tillgängliga för obehöriga. Vi kontrollerar deras genomförande och kontrollerar ständigt att de följer relevanta rättsakter – lagen om skydd av personuppgifter, lagen om tillhandahållande av tjänster med elektroniska medel, såväl som alla typer av exekutivrättsakter och gemenskapslagstiftning.
  2. Personuppgifter behandlas på grundval av det samtycke som uttryckts av Användaren och i de fall då lagen ger administratören behörighet att behandla personuppgifter på grundval av lagbestämmelser eller för att genomföra det avtal som ingåtts mellan parterna.
  3. Webbplatsen utför funktionerna att få information om användare och deras beteende på följande sätt:

a) vormidesse vabatahtlikult sisestatud teabe kaudu

b) küpsiseid kogudes [se cookiepolicy].

Küpsisepoliitika

Veebisaidi küpsiste poliitika https://betoff.eu

“Küpsised” on kasutajate lõppseadmetesse salvestatud IT-andmed, mis on mõeldud veebisaitide kasutamiseks. Eelkõige on need tekstifailid, mis sisaldavad veebisaidi nime, kust need pärinevad, nende lõppseadmes salvestusaega ja unikaalset numbrit.

Veebisait ei kogu automaatselt teavet, välja arvatud küpsistes sisalduv teave.

Küpsised on mõeldud veebilehtede kasutamiseks. Operaator kasutab neid faile selleks, et:

a) võimalus logida sisse ja säilitada kasutaja seanssi igal järgmisel veebisaidi lehel

b) kohandada veebisaidi sisu vastavalt kasutaja individuaalsetele eelistustele, eelkõige tunnevad need failid ära tema seadme, et kuvada veebisaiti vastavalt tema eelistustele

c) anonüümse statistika loomiseks, mis välistab kasutaja tuvastamise võimaluse.

Veebilehe haldaja partnerite, sealhulgas eelkõige veebisaidi kasutajate poolt kasutatavatele küpsistele kehtivad nende endi privaatsuspoliitikad.

Meile usaldatud andmete turvalisuse tagamiseks oleme välja töötanud ettevõttesisesed protseduurid ja soovitused, et vältida andmete volitamata isikutele kättesaadavaks tegemist. Kontrollime nende rakendamist ja kontrollime pidevalt nende vastavust asjakohastele õigusaktidele – isikuandmete kaitse seadusele, elektroonilisel teel teenuste osutamise seadusele, aga ka kõikvõimalikele rakendusaktidele ja ühenduse õigusaktidele.

Vaikimisi lubab veebisaitide sirvimiseks kasutatav tarkvara kasutaja lõppseadmesse küpsiseid paigutada. Neid seadistusi saab Kasutaja muuta selliselt, et blokeerida küpsiste automaatne töötlemine brauseri seadetes või teavitada iga kord, kui need Kasutaja seadmesse saadetakse.

Veebisaidi kasutajad saavad küpsiste seadeid igal ajal muuta. Täpsemat teavet küpsiste käsitlemise võimaluste ja meetodite kohta leiate tarkvara (brauseri) seadetest. Populaarsete brauserite redigeerimisvalikute näited:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/sv/spara-tid/innehållsblockering/

  1. Veebilehe operaator annab teada, et kasutaja brauseri seadete muutmine võib takistada veebisaitide korrektset töötamist.