Πολιτική απορρήτου ιστότοπου. https://betoff.eu

  1. Βασικές πληροφορίες

Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τους κανόνες για το χειρισμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι χρήστες σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών πωλήσεων μέσω του ιστότοπου.

  1. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο είναι α

Innovachem Krystian Grzyb με κάθισμα ul. Sarmacka 21/8 Varssavi ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία PL7621764306

Για να προστατεύσουμε τα δεδομένα που μας έχουν εμπιστευθεί, έχουμε αναπτύξει εσωτερικές διαδικασίες και συστάσεις της εταιρείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα. Ελέγχουμε τη συμμόρφωση και παρακολουθούμε συνεχώς τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους – νόμους για τα προσωπικά δεδομένα, νόμους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και κάθε είδους εκτελεστικούς και κοινωνικούς κανόνες.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη και σε περιπτώσεις που η νομοθεσία επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ή να συνάπτει σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Ο ιστότοπος συλλέγει δεδομένα σχετικά με τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους με τον ακόλουθο τρόπο:

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας έχουν ανατεθεί, έχουμε αναπτύξει εσωτερικές διαδικασίες και συστάσεις για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα. Παρακολουθούμε τη συμμόρφωσή τους και παρακολουθούμε συνεχώς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία: τον Νόμο για τα Προσωπικά Δεδομένα, τον Νόμο για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, καθώς και κάθε είδους εκτελεστικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη σαφή συναίνεση του χρήστη, καθώς και σε περιπτώσεις που η νομοθεσία εξουσιοδοτεί τον διευθυντή προσωπικών δεδομένων να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ή να συνάπτει σύμβαση μεταξύ των μερών.

Ο ιστότοπος συλλέγει δεδομένα σχετικά με τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους με τον ακόλουθο τρόπο:

α) χρήση πληροφοριών που παρέχονται εθελοντικά στα έντυπα

β) συλλογή cookies [δείτε την πολιτική του προγράμματος περιήγησης]

Πολιτική cookie

Πολιτική cookie του ιστότοπου https://betoff.eu

Τα “cookies” είναι δεδομένα υπολογιστή που αποθηκεύονται στις τελικές συσκευές των χρηστών με σκοπό τη χρήση του ιστότοπου. Αυτά είναι συνήθως αρχεία κειμένου που περιέχουν το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προήλθαν, τη στιγμή που αποθηκεύτηκαν στην τελική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό.

Ο ιστότοπος δεν συλλέγει αυτόματα δεδομένα, εκτός από αυτά που περιέχονται στα cookies.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη χρήση ιστότοπων. Ο χειριστής χρησιμοποιεί αυτά τα αρχεία για να:

α) τη δυνατότητα καταγραφής και διατήρησης της συνεδρίας χρήστη σε όλες τις άλλες σελίδες του ιστότοπου

β) προσαρμόστε το περιεχόμενο του ιστότοπου στις μοναδικές προτιμήσεις του χρήστη, καθώς αυτά τα αρχεία αναγνωρίζουν τη συσκευή σας ειδικά για την εμφάνιση του ιστότοπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του

γ) δημιουργία ανώνυμων στατιστικών που αποκλείουν τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρήστη.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τους χειριστές του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών του ιστότοπου, υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου τους.

Για να προστατεύσουμε τα δεδομένα που μας έχουν εμπιστευθεί, έχουμε αναπτύξει εσωτερικές διαδικασίες και συστάσεις της εταιρείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα. Ελέγχουμε τη συμμόρφωση και παρακολουθούμε συνεχώς τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους – νόμους για τα προσωπικά δεδομένα, νόμους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και κάθε είδους εκτελεστικούς και κοινωνικούς κανόνες.

Από προεπιλογή, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στον ιστότοπο επιτρέπει την εγκατάσταση cookies στα τερματικά του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αυτές τις ρυθμίσεις αποκλείοντας την αυτόματη επεξεργασία των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή λαμβάνοντας μια ειδοποίηση κάθε φορά που μεταφέρονται στη συσκευή του χρήστη.

Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις cookie ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές και τις μεθόδους επεξεργασίας των cookies στις ρυθμίσεις λογισμικού (browser). Παραδείγματα επιλογών προσαρμογής για δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/sv/spara-tid/innehållsblockering/

Ο χειριστής του ιστότοπου προειδοποιεί ότι εάν αλλάξουν οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.