Zásady ochrany osobních údajů stránek. https://betoff.eu

  1. Hlavní informace

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých Uživateli v souvislosti s využíváním prodejních služeb prostřednictvím webových stránek.

  1. Správcem osobních údajů obsažených na webu je

Innovachem Krystian Grzyb se sedadlem ul. Sarmacka 21/8 Varssavi evropské daňové číslo PL7621764306

Abychom zajistili bezpečnost nám svěřených údajů, vypracovali jsme interní firemní postupy a doporučení, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k údajům. Kontrolujeme jejich plnění a neustále kontrolujeme jejich soulad s příslušnou legislativou – zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o elektronických službách, jakož i všemi druhy prováděcích aktů a komunitární legislativou.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu Uživatele a v případech, kdy zákon zmocňuje správce ke zpracování osobních údajů na základě právních předpisů nebo k plnění smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

Pro zajištění bezpečnosti údajů, které nám byly svěřeny, jsme vypracovali interní postupy a doporučení, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k údajům. Kontrolujeme jejich plnění a neustále kontrolujeme, zda jsou v souladu s příslušnou legislativou – zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování služeb elektronicky, jakož i všemi druhy prováděcích aktů a komunitární legislativou.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu Uživatele a v případech, kdy zákon zmocňuje správce ke zpracování osobních údajů na základě právních předpisů nebo k plnění smlouvy uzavřené mezi stranami.

Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

a) pomocí informací dobrovolně vložených do formulářů

b) shromažďování souborů cookie [viz zásady souborů cookie]

Zásady používání souborů cookie

Zásady používání souborů cookie webu https://betoff.eu

„Cookies“ jsou data IT uložená na koncových zařízeních uživatelů za účelem používání webových stránek. Jedná se zejména o textové soubory, které obsahují název webu, ze kterého byly vytvořeny, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

Stránka automaticky neshromažďuje jiné informace než informace obsažené v souborech cookie.

Cookies jsou určeny pro používání webových stránek. Provozovatel používá tyto soubory k:

a) možnost přihlásit se a udržovat uživatelskou relaci na každé následující stránce webu

b) přizpůsobovat obsah webu podle individuálních preferencí uživatele, neboť zejména tyto soubory rozpoznávají jeho zařízení za účelem zobrazení webu podle jeho preferencí

c) vytvářet anonymní statistiky, které vylučují možnost identifikace uživatele.

Cookies používané partnery provozovatele webových stránek, včetně zejména uživatelů webových stránek, podléhají jejich zásadám ochrany osobních údajů.

Abychom zajistili bezpečnost nám svěřených údajů, vypracovali jsme interní firemní postupy a doporučení, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k údajům. Kontrolujeme jejich plnění a neustále kontrolujeme jejich soulad s příslušnou legislativou – zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o elektronických službách, jakož i všemi druhy prováděcích aktů a komunitární legislativou.

Software používaný k procházení webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje umístění souborů cookie na koncové zařízení uživatele. Tato nastavení může Uživatel změnit tak, že automatické zpracování cookies je zablokováno v nastavení prohlížeče nebo upozorněno při každém jejich odeslání do zařízení Uživatele.

Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Podrobné informace o možnostech a metodách zpracování souborů cookie naleznete v nastavení softwaru (prohlížeče). Příklady možností úprav pro oblíbené prohlížeče:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/sv/spara-tid/innehållsblockering/

Provozovatel webu informuje, že v případě změny nastavení prohlížeče uživatele nemusí web správně fungovat.