Политика за поверителност на сайта. https://betoff.eu

  1. Основна информация

Тази политика за защита на личните данни определя правилата за обработка и защита на личните данни, предоставени от Потребителите във връзка с използването на услуги за продажба чрез уебсайта.

  1. Администратор на личните данни, съдържащи се в сайта е

Innovachem Krystian Grzyb със седалка ul. Sarmacka 21/8 Varssavi Европейски данъчен номер PL7621764306

За да гарантираме сигурността на поверените ни данни, сме разработили вътрешни фирмени процедури и препоръки за предотвратяване на неоторизиран достъп до данните. Проверяваме тяхното изпълнение и непрекъснато проверяваме съответствието им със съответното законодателство – Закона за защита на личните данни, Закона за електронните услуги, както и всички видове подзаконови актове и общностно законодателство.

Личните данни се обработват въз основа на изричното съгласие на Потребителя и в случаите, когато законът упълномощава администратора да обработва лични данни въз основа на правни разпоредби или за изпълнение на договор, сключен между договарящите страни.

Уебсайтът изпълнява функции за получаване на информация за потребителите и тяхното поведение по следния начин:

За да гарантираме сигурността на поверените ни данни, сме разработили вътрешни процедури и препоръки за предотвратяване на неоторизиран достъп до данните. Проверяваме тяхното изпълнение и непрекъснато проверяваме дали са в съответствие със съответното законодателство – Закона за защита на личните данни, Закона за предоставяне на услуги по електронен път, както и всички видове актове по прилагането му и общностното законодателство.

Личните данни се обработват въз основа на изричното съгласие на Потребителя и в случаите, когато законът упълномощава администратора да обработва лични данни на основание законови разпоредби или за изпълнение на сключен между страните договор.

Уебсайтът изпълнява функции за получаване на информация за потребителите и тяхното поведение по следния начин:

а) използване на информация, въведена доброволно във формуляри

б) събиране на бисквитки [вижте политика за бисквитки]

Политика за бисквитки

https://betoff.eu политика за бисквитки

„Бисквитките“ са ИТ данни, съхранявани на крайните устройства на потребителите с цел използване на уебсайта. Това са предимно текстови файлове, които съдържат името на уебсайта, от който са създадени, времето, когато са били съхранени на крайното устройство и уникален номер.

Сайтът не събира автоматично информация, различна от информацията, съдържаща се в бисквитките.

Бисквитките са предназначени за използване на уебсайтове. Операторът използва тези файлове за:

а) възможност за влизане и поддържане на потребителска сесия на всяка следваща страница от уебсайта

б) да адаптирате съдържанието на уебсайта според индивидуалните предпочитания на потребителя, тъй като тези файлове по-специално разпознават неговото устройство, за да показват уебсайта според неговите предпочитания

в) създаване на анонимна статистика, която изключва възможността за идентифициране на потребителя.

Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на уебсайта, включително по-специално потребителите на уебсайта, са предмет на тяхната политика за поверителност.

За да гарантираме сигурността на поверените ни данни, сме разработили вътрешни фирмени процедури и препоръки за предотвратяване на неоторизиран достъп до данните. Проверяваме тяхното изпълнение и непрекъснато проверяваме съответствието им със съответното законодателство – Закона за защита на личните данни, Закона за електронните услуги, както и всички видове подзаконови актове и общностно законодателство.

По подразбиране софтуерът, използван за разглеждане на уебсайта, позволява поставянето на бисквитки на крайното устройство на потребителя. Потребителят може да промени тези настройки, така че автоматичната обработка на бисквитките да бъде блокирана в настройките на браузъра или да бъде уведомявана всеки път, когато бъдат изпратени на устройството на Потребителя.

Потребителите на уебсайта могат да променят настройките си за бисквитки по всяко време. Подробна информация за опциите и методите за обработка на бисквитки можете да намерите в настройките на софтуера (браузъра). Примери за опции за персонализиране за популярни браузъри:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/sv/spara-tid/innehållsblockering/

Операторът на уебсайта информира, че ако настройките на браузъра на потребителя бъдат променени, уебсайтът може да не работи правилно.